Kancelaria adwokacka

Adam Kuliński

Waga

Kancelaria adwokata Adama Kulińskiego świadczy wszechstronną, kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych w tym klientów biznesowych. Zarówno wsprawach sądowych jak i pozasądowych. Jest zlokalizowana we Włocławka, przy ulicy Kilińskiego 7A lokal nr 3.

O kancelarii

    Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki w renomowanej Włocławskiej Kancelarii Adwokackiej, uczestniczenie i prowadzenia licznych spraw  gwarantuje wykonywanie obsługi z najwyższą starannością przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Misją i celem Kancelarii jest zapewnienie jej Klientom kompleksowej pomocy prawnej poprzez specjalizacje w różnych dziedzinach prawa. Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

 • prawa karnego,
 • prawa wykroczeń,
 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń oraz prawa rodzinnego, etc.

    Obsługa prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie oraz opiniowanie pism i umów, a także reprezentowanie klientów przed sądami oraz innymi instytucjami. Doradzając  klientom, staram się zawsze przekładać język prawniczy na język powszechnie zrozumiały. Jednocześnie przed podjęciem prowadzenia sprawy po dokonaniu analizy merytorycznej, uczciwie informuje o szansie jej pozytywnego zakończenia. Kierując się dobrem klienta gruntownie i szczegółowo analizuję każdy problem. Stanowi to podstawę strategii działania ustalonej i zaakceptowanej przez klient, przy wykorzystaniu najkorzystniejszego i najbardziej odpowiedniego rozwiązania.

    Podejmując współpracę z Kancelarią otrzymujecie Państwo pewność, iż powierzone sprawy będą prowadzone z pełnym zaangażowaniem oraz poszanowaniem prawa Klienta do zrozumiałej dla niego informacji o stanie sprawy na każdym etapie jej trwania. Informacje powierzone w związku z prowadzoną sprawą, udzieloną poradą  prawną są chronione tajemnicą adwokacką.

    W swojej pracy i podejmowanych działaniach kieruje się zasadami zaufania, etyki oraz godności zawodu.

Świadczone usługi

W aktualnych czasach potrzeba korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej staje się obecnie naturalna i nieodzowna. Ponadto nieustanie zmieniające się przepisy prawne wymuszają potrzebę wsparcia przy podejmowanych działaniach prawnych ze strony profesjonalnych pełnomocników. W związku z powyższym wsparcie, którego jest w stanie udzielić klientowi adwokat, ma charakter wieloaspektowy, przy czym nie ogranicza się ono do doradztwa prawnego i reprezentowania klienta przed sądem. Korzystanie bowiem z usług profesjonalnego pełnomocnika wpływa  pozytywnie na wizerunek klienta podnosząc jego prestiż oraz w sposób istotny  zmniejsza ryzyko towarzyszące uczestniczeniu w obrocie prawnym na każdym jego etapie .

W ramach obsługi prawnej Kancelaria Adama Kulińskiego zapewnia swoim Klientom:

 • bieżące doradztwo prawne i konsultacje;
 • przygotowywanie pisemnych i ustnych opinii prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • opiniowanie i przygotowanie projektów dokumentów, w tym: umów, regulaminów, oświadczeń oraz dokumentów korporacyjnych;
 • uczestniczenie w negocjacjach;
 • uczestniczenie w mediacjach;
 • dochodzenie wierzytelności;
 • reprezentowanie przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Wynagrodzenie

     W podejściu do klienta w pierwszej kolejności dążę, do zadowolenia w najwyższym stopniu Klienta ze świadczonych przez Kancelarię  usług. W trosce o najwyższą jakość i standardy usług, każdy problem jest poddawany gruntownej analizie. Jest ona gwarantem przyjęcia sprawy do prowadzenia. 

     Ceniąc sobie przejrzystość i jasność sytuacji, rozpoczynając współprace z Klientami precyzyjnie określam wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Forma płatności ma charakter ryczałtowy. Na jej wysokość mają wpływ następujące czynniki:

 • rodzaju zlecenia ,
 • terminu jego wykonania,
 • wartości przedmiotu sprawy,
 • etapu sprawy,
 • stopnia skomplikowania sprawy,
 • nakładu pracy.

     W przypadku powierzenia sprawy do całkowitego prowadzenia, pierwsza wizyta oraz wstępna porada prawna są bezpłatne.

     Pomoc prawna świadczona jest w oparciu o zlecenia indywidualne lub na podstawie zlecenia stałej obsługi prawnej.

     Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia  faktury za prowadzenie sprawy, świadczone usługi .

 
            Pisma procesowe i umowy:

     Koszt opracowania i edycji standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane.

     Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

            Sprawy sądowe:

     Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem. Wytyczne w tym zakresie może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.  w sprawie opłat za czynności adwokackie

     W sprawie o zapłatę, wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości przedmiotu sporu.

     Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

     Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak: wpis sądowy; koszty opinii biegłego itp.

Kontakt

Adam Kuliński
Email: adwokat-kulinski@wp.pl
Tel: 791 585 505

Adres
Kilińskiego 7A/3,
87-800 Włocławek

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00
Sobota & Niedziela: zamknięte

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane